Hälsokulturen idag

I vårt samhälle av idag råder ett slags hypermedvetenhet om kropp och sinne. Den tekniska utvecklingen, med sociala medier och app-psykologer, gör att vi i högre utsträckning har möjlighet att tala öppet eller offentligt om vårt mående. Bekännelsen är alltid bara ett klick bort. När det gäller kroppen finns det till synes gränslös tillgång till träning, åtminstone för den som har råd med gymkort. Träningslokalerna är i stadsbilden lika många som tobaksaffärerna, och många gym har öppet dygnet runt. Men trots hälsokulturens explosiva utbredning förblir psykisk och fysisk ohälsa reella problem i mångas liv.

 

Den rådande människosynen

Kanske är ett skäl till den alltjämt bestående ohälsan att den bekämpas med bristfälliga metoder. Många av de tekniker för personlig utveckling som finns till hands vilar tyvärr på en problematisk människosyn. Människan behandlas som en fragmenterad och grund varelse. När vi tränar kroppen på gymmet med träningsmaskinerna tränar vi mekaniskt en muskel i taget, som om kroppen vore en maskin med separata delar som måste repareras – istället för en hel, levande varelse. Även den breda psykiatriska vården tycks ibland vara inriktad på quick fix-lösningar på enskilda problem, snarare än på att läka ihop patienten som helhet.

 

 

Läkande alternativ

Som tur är finns det vårdalternativ som ger plats för en fylligare, mer fördjupad syn på människan. Det finns Healing sessioner i Nyköping som arbetar med anrika metoder för självutveckling och självkännedom. Och har man inte möjlighet att vara på plats erbjuds healing på distans. Denna behandling uppmärksammar människans inre djup, och även det bredare perspektivet – människans roll i universum och tiden. Sådana sessions kan ge kännedom om både ens egna individuella omständigheter och ett allmänmänskligt, rent av universellt perspektiv. I stället för att vara låst i den nuvarande kulturens snäva föreställningar om människan erbjuds möjlighet att insupa visdom från kulturer i det förflutna, som den egyptiska.