Behov av tillfälliga lokaler kan lösas med moduler

Det kan brinna i knutarna utan att elden är lös. Plötsligt kan man stå där och vara i akut behov av Tillfäliga lokaler efter en brand i företaget. Tack och lov är inte alla situationer så dramatiska, även om större lokaler vid expansion, flytt eller tillfällig verksamhet kan vara nog så svåra att hitta på kort tid. Att då använda sig av modulsystem gör att man vid behov snabbt kan ha fungerande tillfälliga lokaler på plats. Utan att investera i nybyggnation eller oroa sig för värdeminskningar. Modulsystem kan monteras och vara i drift på kort tid vilket ger minimala driftstörningar i verksamheten. Även upphandlingen av modullösningar är enklare jämfört med nybyggnation.

 

 

Användningsområdena är många och möjligheterna många

 

Skolor och förskolor runt om i landet använder sig ofta av moduler. På så sätt slipper kommuner och enskilda företag att binda kapital i byggnader vilket innebär fördelar då mängden elever och förskolebarn varierar över tid. Även andra typer av verksamheter kan dra nytta av att hyra modulsystem. Byggföretag som behöver kontorsutrymme under tiden ett projekt varar är ett exempel. Ett annat kan vara då stora organisationer som genomför komplexa utbyggnader eller renoveringar enkelt löser lokalbehovet med moduler som kan anpassas efter de varierande behov som finns.

 

Extra noga med säkerheten i boendemoduler

 

Det finns även moduler som är anpassade för boende. Det kan vara lösningen för att exempelvis ordna bostäder för studenter då landets högskolor expanderar. Andra former av anpassade moduler finns för exempelvis vårdverksamhet och -boende. Men lagar och regler ställer särskilda krav på lokaler där människor skall bo. Brandsäkerhet är ett sådant exempel. Här kan företag som hyr ut modullösningar bygga in det extra brandskydd som krävs så att konstruktionen står emot eld längre för allas säkerhet. Inför inflyttning i modullösningar görs alltid säkerhetsinspektioner för att säkerställa att allt fungerar säkert.