Månad: september 2019

Lägg ett snyggt tak

Taket är verkligen en prydnad för ditt hus. Rätt lagt och väl skött vittnar det om att husets ägare håller fastigheten i gott skick. Dessutom är det snyggt och stilfullt med färgmatchade takpannor, som passar till husets exteriör i övrigt. Numera finns det så mycket att välja på, och rent estetiskt kan du få taket

Hälsokulturen idag

I vårt samhälle av idag råder ett slags hypermedvetenhet om kropp och sinne. Den tekniska utvecklingen, med sociala medier och app-psykologer, gör att vi i högre utsträckning har möjlighet att tala öppet eller offentligt om vårt mående. Bekännelsen är alltid bara ett klick bort. När det gäller kroppen finns det till synes gränslös tillgång till