Varför magasinera?

När man magasinerar sina saker betyder det att man lämnar de i ett förråd någonstans för att man inte har plats att ha de hemma. Vissa använder dessa förråd som något mer permanent, exempelvis om man har flyttat till en mindre bostad och inte längre har plats i sin källare eller vind till alla sina

Pallar att lasta på

Vid frakt av material så underlättar det om man har något att samla materialet på. Det var så konceptet lastpallar uppkom. Lastpallar är som en hylla där man kan lägga det som ska lagras eller fraktas. För att ytterligare förenkla hanteringen så kan man vid lösgods göra en låda av lastpallen genom att sätta på

Profilprodukter för ditt företag!

I dagens samhälle är konkurrensen hård och det behövs en del för att du på bästa sätt ska kunna göra din röst hörd. Oavsett bransch brukar det vara många företag som pockar på uppmärksamhet. Vi vet alla att exponering fungerar! En logga, ett varunamn, ett företag som vi ser ofta fastnar hos kunderna! Det är

Lägg ett snyggt tak

Taket är verkligen en prydnad för ditt hus. Rätt lagt och väl skött vittnar det om att husets ägare håller fastigheten i gott skick. Dessutom är det snyggt och stilfullt med färgmatchade takpannor, som passar till husets exteriör i övrigt. Numera finns det så mycket att välja på, och rent estetiskt kan du få taket

Hälsokulturen idag

I vårt samhälle av idag råder ett slags hypermedvetenhet om kropp och sinne. Den tekniska utvecklingen, med sociala medier och app-psykologer, gör att vi i högre utsträckning har möjlighet att tala öppet eller offentligt om vårt mående. Bekännelsen är alltid bara ett klick bort. När det gäller kroppen finns det till synes gränslös tillgång till

Köp mögeltest här

Om du misstänker att du drabbats av mögel i ditt hus är det oerhört viktigt att kolla upp det. Om det finns fukt inomhus kan mögelsvamparna mycket väl växa och frodas. Fukt orsakas av våra levnadsvanor, problem med byggnadskonstruktionen eller vattenskador. Mögel frigör sporer som ofta är giftiga och det kan ge stora hälsoproblem om

Rhodes för hela slanten

Det ska sägas direkt, att spela piano är inte en smidig syssla om du en dag ska turnera. Att lyfta ur och ladda i ett piano i en turnébil, eller kanske rättare sagt behövs ett turnéfordon, är ett jobb som kräver mycket ork. Å andra sidan så kan det förstås vara så att lokalen du