Detta gäller vid bouppteckningar efter dödsfall

30 juli 2020 william eriksson

Det är oundvikligt för alla människor att förr eller senare komma i kontakt med döden. Då talar vi om en annan kontakt än den när man hör om dödsfall i olika volymer på nyheterna. Då är det på distans och inte en relation som angår dig. Det är inte på riktigt för dig personligen. Men när en vän, släkting eller en familjemedlem går bort är det annorlunda, men någonting som vi alla kommer behöva gå igenom. En del får mer och tidigare kontakt med döden än andra. Dödens klocka ringer ofta oväntat och aldrig med någon lämplig timing. 

 

Vilka är arvingarna? 

Att förlora en familjemedlem, exempelvis en förälder eller en partner, är alltid förenat med stor sorg. Men det man kanske inte tänker på är all byråkrati och allt pappersarbete som följer när någon går bort. Det måste nämligen göras en så kallad bouppteckning i efterarbetet kring dödsfallet. Det innebär att man inventerar alla tillgångar och eventuella skulder som tillhörde den bortgångne personen. Det är även i samband med bouppteckningen som det fastställs vem eller vilka det är som ärver personen som har avlidit. Det kan vara arvingar utifrån släktskap eller äktenskap, men också till personer eller aktörer som nämns i personens testamente.  

 

 

Stressa inte sorgen 

Det finns vissa regler kring en bouppteckning. En regel är att den måste göras inom tre månader efter dödsfallet. Olika människor sörjer olika länge. Det går inte att sätta en tidsram på hur länge man ska sörja, och när som är lagom att börja samla ihop det som måste göras. Tre månader kanske inte räcker för dig. Men det finns hjälp att få. Med ett juridiskt ombud kan du få stöd i sammanställandet och fördelningen av arvet. Inte minst om det behöver förhandlas om arvet i tingsrätten. Du ska inte stressa sorgen. Ta tiden du behöver.

Fler nyheter