Få hjälp med bouppteckning i Sölvesborg

En bouppteckning är lite som ett bokslut över någons liv. Hem, saker och andra tillgångar måste tas omhand och sammanställas i en bouppteckning. Det är de släktingar och personer som enligt lag eller testamente får ärva som är ansvariga för att bouppteckningen görs på ett korrekt sätt. De blir tillsammans dödsbodelägare och måste alla gemensamt besluta vad som ska ske med tillgångar och kvarlåtenskap.

Bouppteckningen måste påbörjas inom tre månader efter att personen avlidit. Då ska alla tillgångar och skulder sammanställas. Sedan har man ytterligare en månad på sig att skicka in bouppteckningen till Skatteverket. Ibland finns det inte så mycket av värde i dödsboet, eller skulderna överstiger tillgångarna. Då behöver man inte göra en bouppteckning utan det räcker att man i stället gör en dödsboanmälan. 

 

Lagen säger att det ska vara två förrättningsmän

För att en bouppteckning ska bli juridiskt giltig krävs det att två utomstående personer utför och granskar bouppteckningen. Dödsbodelägarna kan själva välja vilka förrättningsmän de vill ska sköta bouppteckningen. Oftast tar man hjälp av en kunnig familjerättsjurist men man kan även be en privatperson som har rätt kunskap och som alla arvingar litar på

 

 

Flera fördelar med att ta hjälp av en familjerättsjurist vid bouppteckningen

Vill man ha hjälp med en bouppteckning i Sölvesborg finns det flera bra familjerättsjurister man kan vända sig till.  Det finns många fördelar med att låta en utomstående jurist sköta bouppteckningen. Ibland finns det invecklade dokument som gör bouppteckningen mer komplicerad och det kan vara svårt som ej utbildad jurist att förstå hur arvet ska fördelas. 

Det händer inte sällan också att arvingar inte kommer överens och tolkar eller minns saker lite olika. För att undvika tråkiga bråk efter ett dödsfall kan det bara av den anledningen vara bra att anlita en utomstående jurist som inte har några som helst kopplingar till någon av arvingarna. 

Detta gäller vid bouppteckningar efter dödsfall

Det är oundvikligt för alla människor att förr eller senare komma i kontakt med döden. Då talar vi om en annan kontakt än den när man hör om dödsfall i olika volymer på nyheterna. Då är det på distans och inte en relation som angår dig. Det är inte på riktigt för dig personligen. Men när en vän, släkting eller en familjemedlem går bort är det annorlunda, men någonting som vi alla kommer behöva gå igenom. En del får mer och tidigare kontakt med döden än andra. Dödens klocka ringer ofta oväntat och aldrig med någon lämplig timing. 

 

Vilka är arvingarna? 

Att förlora en familjemedlem, exempelvis en förälder eller en partner, är alltid förenat med stor sorg. Men det man kanske inte tänker på är all byråkrati och allt pappersarbete som följer när någon går bort. Det måste nämligen göras en så kallad bouppteckning i efterarbetet kring dödsfallet. Det innebär att man inventerar alla tillgångar och eventuella skulder som tillhörde den bortgångne personen. Det är även i samband med bouppteckningen som det fastställs vem eller vilka det är som ärver personen som har avlidit. Det kan vara arvingar utifrån släktskap eller äktenskap, men också till personer eller aktörer som nämns i personens testamente.  

 

 

Stressa inte sorgen 

Det finns vissa regler kring en bouppteckning. En regel är att den måste göras inom tre månader efter dödsfallet. Olika människor sörjer olika länge. Det går inte att sätta en tidsram på hur länge man ska sörja, och när som är lagom att börja samla ihop det som måste göras. Tre månader kanske inte räcker för dig. Men det finns hjälp att få. Med ett juridiskt ombud kan du få stöd i sammanställandet och fördelningen av arvet. Inte minst om det behöver förhandlas om arvet i tingsrätten. Du ska inte stressa sorgen. Ta tiden du behöver.