Vad är en avsättning för tjänstepension?

08 februari 2022 Helen Johansson

editorial

För en tryggare pension

En avsättning till tjänstepension är ett avtal mellan en arbetsgivare och en anställd som ger arbetstagaren en inkomst under pensioneringen. De viktigaste kännetecknen för en tjänstepension är att den vanligtvis erbjuds av arbetsgivare som en del av ett förmånspaket för de anställda och att den kan ge de anställda en regelbunden inkomst under pensioneringen. Det finns två huvudtyper av tjänstepensioner: förmånsbestämda och avgiftsbestämda.

imageFörmånsbestämd avsättning till tjänstepension

Vid en förmånsbestämd tjänstepension går arbetsgivaren med på att betala den anställde en viss summa pengar varje månad under pensioneringen. Det belopp som den anställde kommer att få varje månad bestäms av en formel, som vanligtvis baseras på faktorer som den anställdes lön, antal tjänsteår och ålder vid pensioneringen

En fördel med en förmånsbestämd tjänstepension är att den anställde vet exakt hur mycket pengar han eller hon kommer att få varje månad under pensioneringen. Detta kan ge sinnesro och ekonomisk trygghet för anställda som planerar sin pensionering. En nackdel med en förmånsbestämd tjänstepension är dock att det kan vara dyrt för arbetsgivaren att upprätthålla den. Om en arbetsgivare dessutom inte gör de nödvändiga avgifterna till fonden kan det hända att de anställda inte får hela det belopp de har rätt till under pensioneringen

Vid en avgiftsbestämd avsättning för tjänstepension går arbetsgivaren med på att göra regelbundna inbetalningar till en fond som ska användas för att ge den anställde inkomst under pensioneringen. Hur mycket pengar den anställde kommer att få varje månad under pensioneringen beror på faktorer som hur mycket pengar som har betalats in till fonden och hur väl investeringarna i fonden har fungerat

En fördel med en avgiftsbestämd avsättning för tjänstepension är att det kan vara billigare för arbetsgivaren att upprätthålla den än en förmånsbestämd avsättning. Dessutom finns det ingen risk för arbetsgivarna om fonden inte presterar bra, eftersom de bara behöver göra de överenskomna bidragen. En nackdel med en avgiftsbestämd avsättning för tjänstepension är dock att de anställda kanske inte får tillräckligt med pengar under pensioneringen om fonden presterar dåligt eller om de inte bidrar tillräckligt med pengar till fonden under sin yrkesverksamma tid. Så där har du det! Nu har vi lite kort gått igenom avsättning till tjänstepension, hoppas detta var till någon hjälp och tack för att du läste!

Fler nyheter