Trädfällning i Lund

27 juli 2021 william eriksson

För mycket skugga på tomten eller trädrötter som stjäl den mesta av näringen är bara några av de saker som gör att man kan behöva ta ned träd i sin trädgård. Men man måste vara helt säker på att träden står innanför tomtgränsen och inte tillhör någon annan eftersom man bara får fälla sina egna träd. Fast det kan också vara så att det träd man vill ta ned ingår i detaljplanen för området och då får man inte ta ned det, även om de står på den egna tomten. 

Fäller man ett träd som står på någon annans mark kan man i värsta fall dömas till fängelse, medan en otillåten trädfällning på den egna tomten leder till böter. Är man osäker på vad som gäller kan man vända sig till stadsbyggnadskontoret i Lund. Men en trädfällning måste också alltid ske på ett säkert sätt så att varken människor, djur eller närliggande byggnader kommer till skada. Det gäller också att se upp för eventuella elledningar, annars kan det bli en väldigt kostsam trädfällning.

 

 

Fällning av träd på innergård

Man kan fälla ett träd i ett enda stycke om det finns gott om plats runt omkring trädet. I andra fall måste man använda sig av sektionsfällning, så kallad säker trädfällning. Vid sektionsfällning sågar man ned trädet bit för bit och delarna firas ned för att inte riskera att skada någon eller något. Står trädet inne på en gård kan man ibland även behöva använda sig av en lyftkran.

För den som vill ha hjälp med trädfällning i Lund finns det flera skickliga arborister att vända sig till som exempelvis denna: https://www.aliasarborist.se/traedfaellning/traedfaellning-lund. Som privatperson kan man använda sig av rutavdraget när man anlitar en arborist men det kan ändå vara bra att jämföra priser och ta in offerter från några olika.

Fler nyheter