Så går en stamspolning till

30 september 2020 jonas olsson

Att byta rörstammar är ett stort och kostsamt projekt. Man ska helst regelbundet utföra en stamspolning på fastighetens avloppssystem. På så sätt kan man kraftigt förlänga stammarnas livslängd. Med tiden fastnar fett, smuts och avlagringar. Även saker som egentligen inte ska spolas ner. Detta gör att rören slits. Ibland uppstår även kostsamma skador som leder till vattenläckor och fuktskador.

Vid en stamspolning rengörs insidan av rören med hjälp av en maskin. Hett vatten sprutas in under ett noga uträknat tryck, som är anpassat efter fastighetens rörsystem. Ofta gör man även en rörbesiktning men hjälp av en liten kamera som förs in i rören. Samtidigt så studerar man filmen på en datorskärm. Kameran gör att man kan upptäcka svagheter och skador på rören i tid. Man hinner åtgärda och reparera rören innan läckorna uppstår.

 

 

Ökar fastighetens värde

Helst ska man göra en stamspolning på fastighetens rör vart tredje år, i alla fall om det är en lite äldre fastighet. Då slipper man oftast problem med stopp i avloppet och dålig lukt. Man slipper också problem som att vattnet rinner ner långsamt i diskhon eller att det bubblar i rören. Och märker man att man har dessa problem bör man så snart som möjligt utföra en stamspolning. På så sätt förhindrar man eventuella läckage och fuktskador. 

När man utför en stamspolning upprättas det alltid ett ordentligt protokoll över arbetet. Videon på de filmade rörstammarna sparas. Denna dokumentation ska man vara noga med att spara då det även fungerar som en värdehandling. Den kan användas vid en eventuell försäljning av fastigheten. Detta eftersom det visar i vilket skick rörstammarna är i. Den vanligaste frågan vid en försäljning av en fastighet brukar just vara om i vilket skick rörstammarna är i. Kan man då visa att man regelbundet har utfört stamspolning på fastigheten brukar man kunna få ut ett högre pris.

Fler nyheter