Hitta advokat i Helsingborg

17 februari 2021 william eriksson

Som företagare är det vanligt att man tar hjälp av en advokat vid upprättande av kontrakt och vid andra juridiska frågor. Det kan gälla kompanjonavtal, företagsförsäljning etc. Som privatperson är det däremot inte lika ofta utan mest vid familjerättsliga ärenden som exempelvis vid upprättande av testamente och äktenskapsförord, eller vid en vårdnadstvist eller skilsmässa. 

Eftersom juridik är ett så pass invecklat område gäller det att anlita rätt advokat. De flesta jurister är specialiserade inom ett eller två rättsområden som exempelvis bolagsrätt, familjerätt, arbetsrätt, fastighetsrätt, brottmål etc. Man väljer alltså advokat efter deras specialområde, men advokaten behöver också vara erfaren, i alla fall om det gäller något så komplicerat som en vårdnadstvist eller olika affärsuppgörelser. På de olika advokatbyråernas hemsidor kan man se vilka olika rättsområden de arbetar inom. Där kan man även hitta information om deras olika advokater.

En advokat har alltid tystnadsplikt

En seriös advokat är medlem i advokatsamfundet och följer lagar och regler, men det finns även vissa etiska regler som de måste följa. En advokat har alltid tystnadsplikt mot sin klient och ska först och främst tillvarata dennes intressen. Ett bra sätt att hitta en advokat i Helsingborg kan vara att fråga vänner och bekanta om rekommendationer. Kanske har de varit i en liknande situation och känner till en skicklig advokat? 

Kom väl förberedd till advokaten

När man ringer upp en advokat för första gången brukar man först få redogöra för det som man behöver hjälp med. Det händer att advokater inte kan åta sig vissa uppdrag, men då brukar de istället kunna rekommendera någon annan. Priset för att anlita en advokat är beroende av hur mycket tid som advokaten behöver lägga ner på arbetet. Behöver man exempelvis hjälp med en bodelning eller att skriva kontrakt, kan det därför vara bra att ha alla papper i ordning innan man kommer till advokaten.

Fler nyheter