High vacuum pumps för en större driftsäkerhet

20 april 2021 jonas olsson

När du väl har valt high vacuum pumps i ditt flöde så är det svårt att gå tillbaka till andra pumpar igen. Det är en slags pumpar som har en stor precision och som dessutom har en stor hållbarhet med lång livslängd. Eftersom det är ett högt vacuum så innebär det att du inte kommer i kontakt med pumpens delar på samma sätt som med andra pumpar. Något som på många sätt är till fördel för pumpens välbefinnande.

Det är också en slags pumpar som går att använda i förhållanden där vanliga pumpar går bet. Med det höga vakuumet får pumpen en styrka som gör att den klarar såväl mycket låga som mycket höga temperaturer. Vilket är en förutsättning i många olika typer av flöden.

 

Läsa av på distans

High vacuum pumps ger dig även en möjlighet att avläsa och styra flödet på distans, på ett bättre sätt än du kan göra med andra typer av pumpar. Det innebär att du kan låta all styrning ske via ett kontrollrum med endast ett fåtal i personalen. Till skillnad mot ifall du ska ha personal som måste röra sig ute i driften hela tiden, för kontroller och skötsel.  

 

 

Ett optimerat flöde

Dagarna lägger sig gärna på led och blir plötsligt veckor, månader och år. Men inom industri och produktion är det klokt att lägga in återkommande kontroller för att se om det går att optimera flödet och verksamheten.

Det görs enklast genom att ta ut en pumpservice som har god insyn i ert flöde och även en god kunskap gällande det senaste på området. På det viset går det att byta ut pumpar till bättre modeller eller på annat sätt skapa en optimering som är både kostnadseffektiv och bra. Det kan även vara så att vissa pumpar plötsligt kan tas bort helt. 

Fler nyheter