Få hjälp med bouppteckning i Sölvesborg

29 mars 2021 jonas olsson

En bouppteckning är lite som ett bokslut över någons liv. Hem, saker och andra tillgångar måste tas omhand och sammanställas i en bouppteckning. Det är de släktingar och personer som enligt lag eller testamente får ärva som är ansvariga för att bouppteckningen görs på ett korrekt sätt. De blir tillsammans dödsbodelägare och måste alla gemensamt besluta vad som ska ske med tillgångar och kvarlåtenskap.

Bouppteckningen måste påbörjas inom tre månader efter att personen avlidit. Då ska alla tillgångar och skulder sammanställas. Sedan har man ytterligare en månad på sig att skicka in bouppteckningen till Skatteverket. Ibland finns det inte så mycket av värde i dödsboet, eller skulderna överstiger tillgångarna. Då behöver man inte göra en bouppteckning utan det räcker att man i stället gör en dödsboanmälan. 

 

Lagen säger att det ska vara två förrättningsmän

För att en bouppteckning ska bli juridiskt giltig krävs det att två utomstående personer utför och granskar bouppteckningen. Dödsbodelägarna kan själva välja vilka förrättningsmän de vill ska sköta bouppteckningen. Oftast tar man hjälp av en kunnig familjerättsjurist men man kan även be en privatperson som har rätt kunskap och som alla arvingar litar på

 

 

Flera fördelar med att ta hjälp av en familjerättsjurist vid bouppteckningen

Vill man ha hjälp med en bouppteckning i Sölvesborg finns det flera bra familjerättsjurister man kan vända sig till.  Det finns många fördelar med att låta en utomstående jurist sköta bouppteckningen. Ibland finns det invecklade dokument som gör bouppteckningen mer komplicerad och det kan vara svårt som ej utbildad jurist att förstå hur arvet ska fördelas. 

Det händer inte sällan också att arvingar inte kommer överens och tolkar eller minns saker lite olika. För att undvika tråkiga bråk efter ett dödsfall kan det bara av den anledningen vara bra att anlita en utomstående jurist som inte har några som helst kopplingar till någon av arvingarna. 

Fler nyheter