En geoteknisk undersökning visar hur marken ser ut under ytan

05 maj 2022 Cecilia Olsson

Att bygga ett hus är ett spännande projekt som kräver väldigt mycket planering. Det är i regel säkrast att ta hjälp från experter inom de olika områdena för att bygget ska bli så lyckat som möjligt. Det är också väldigt viktigt att vara noggrann, vilket bland annat innebär att man bör ta reda på så mycket som möjligt om tomten där huset ska byggas innan bygget sätter igång. Genom att boka en geoteknisk undersökning så kan man få reda på markens egenskaper och vissa gånger är en undersökning till och med ett krav för att man ska kunna få bygglovet beviljat. 

En geoteknisk undersökning samlar in viktig information om markens egenskaper

Vid en geoteknisk undersökning så samlas olika data om marken in för att analyseras och gör att experter kan komma fram till vilken husgrund som är det bästa alternativet sett från hur marken ser ut samt vad som ska byggas. En geoteknisk undersökning kan även tala om ifall marken är så mjuk att det kommer att krävas grundförstärkningar för att man över huvud taget ska kunna genomföra den tilltänkta byggnationen.

geoteknisk undersökning

Ofta innebär en grundförstärkning att man slår ner pålar hela vägen ner till berggrunden eller fast botten för att undvika sättningsskador och andra problem. Det är helt enkelt så att ju mer man tar reda på innan bygget sätter igång desto bättre förutsättningar får byggprojektet att bli riktigt lyckat.

Noggranna markundersökningar för både privatpersoner och företag i Stockholms län

Om man är i behov av en geoteknisk undersökning så kan man vända sig till Geogrund. De utför kostnadseffektiva geotekniska undersökningar åt företag och privatpersoner. Geogrund är dessutom ett av de mest erfarna företagen som utför markundersökningar i Stockholms län. Utöver geotekniska undersökningar så kan Geogrund även hjälpa till med bland annat radonmätningar och vattenanalyser. Läs mer om vad Geogrund har att erbjuda på https://www.xn--geotekniskaunderskningar-1oc.se/.

Fler nyheter