Advokat specialiserad på asylrätt i Göteborg

15 oktober 2021 Lily Hansen

editorial

Asylrätt är ett rättsområde som reglerar de lagar och regler som gäller för människor från andra länder som flyr och söker sig till Sverige för skydd. Att söka asyl är en mänsklig rättighet och Sverige har undertecknat en konvention om att följa denna lag. Det är en komplex lag och den kan vara svår för en utomstående att tolka, och att förstå vad som gäller. Det finns advokater som är specialiserade på Asylrätt i Göteborg som kan bistå skyddsbehövande personer med deras asylansökan

Då det är alla människors rätt att kunna ansöka om asyl ska ekonomi inte vara ett hinder för om man ska kunna anlita en advokat. Därför har man vanligtvis rätt till ett offentligt biträde. Det betyder att det då är den svenska staten som står för advokatkostnader. Man har alltid rätt att själv välja vilken advokat man vill ha, gör man inget aktivt val får man i stället en advokat utsedd till sig. Då en asylansökan är så pass viktig, och dess utslag har stor påverkan på livet, gör man bäst i att själv välja sin advokat. 

 

 

Advokat som talar flera olika språk

De advokater som är specialiserade på asylrätt har tillgång till tolk och man behöver inte vara orolig för att man inte ska förstå varandra. Idag finns det också många advokater i Sverige som talar flera utomeuropeiska språk och som har stor kunskap i andra länders kulturer. 

Att förstå och ha kunskap om andra länders kulturer är viktigt när det det handlar om personer som exempelvis drabbats av hedersförtryck eller som har annan sexuell läggning. När man träffar advokaten för första gången går man tillsammans i lugn och ro igenom bakgrunden till asylansökan och varför man måste fly. Bäst är att berätta allt och även ta med dokumentation, och sedan låta advokaten sålla bort sådant som är oväsentligt.

Fler nyheter