Vilken ventilation som behövs i Södertälje

28 december 2020 jonas olsson

Alla hus behöver ventilation på något sätt, vad huset än är byggt av. Och det finns många olika sätt som man kan ordna en ventilation på. Ventilation i Södertälje kan vara installerad för att föra ut os från kök, fukt från badrum och tvättstuga eller rök från en kamin. Men det behövs även för att fukt i inomhusluften ska släppas ut och frisk luft ska komma in utifrån. Som ett slags kretslopp där man ständigt byter ut luften och får den att cirkulera.  

Dålig luft märks

Luft som inte ventileras kommer märkas i kläder och alla tyger som finns i hemmet. Om man har kommit in i en gammal sommarstuga, eller ett hus, som inte använts på lång tid så kan man märka att det luktar lite konstigt.

Om man inte har en god ventilation samlas fukt inomhus och det blir med tiden mögel. Men redan innan mögel har uppstått kan man börja känna den där lite märkliga lukten. En del mögel är till och med hälsofarligt och kan ge sjukdomar och tillstånd som är allvarliga för hälsan. Det kan även innebära att ett hus behöver en ordentlig sanering, även efter att en korrekt ventilation har installerats.  

Ett friskt hus

För att ett hus ska hålla sig friskt behöver det en god ventilation. Den största anledningen är att fukt behöver kunna ventileras ut. Fuktskador är den största anledningen till att hus mår illa. Dels kan fukten lösa upp materialet som huset är byggt av och dels så är mögel något som först skadar ytskiktet och sedan går in i vägg, tak och golv.

Genom att hålla en god konstant ventilation håller man inte bara sitt hus och boende friska. Det är också en investering som gör att huset får en längre livslängd, och att renoveringsbehovet kommer att minska under åren som man bor där.  

Fler nyheter