Analysera mera

14 maj 2020 william eriksson

Du som jobbar på ett laboratorium och hela dagarna analyserar prover, kan ha stor nytta av att veta att det finns en speciell hemsida just för dig. När du hanterar ett prov där du ska separera beståndsdelarna från varandra, använder du dig av någon metod för kromatografi. Det är en komplicerad vetenskap. Även instrument och teknisk apparatur kan det vara krångligt att hantera. Ta hjälp av en verkligt informativ hemsida, så får du inspiration till att analysera mera. Och du beställer lätt ur ett stort sortiment vilken utrustning du än behöver, från pipetter och petriskålar till kolonner. Länktips: https://se.vwr.com/cms/chromatography_solutions

 

Informationer om kromatografi

Via en databas kan du till exempel få ta del av applikationer för kromatografi, och det finns även utbildningar för olika tillämpningssätt. Allt är bekvämt inom räckhåll på nätet. All utrustning du behöver från olika leverantörer finns också samlad på en sådan hemsida, så det är både information om produkter, hur man använder dem samt ytterligare instruktioner och nyheter. Du håller dig uppdaterad inom ditt yrkesområde med hjälp av en sådan webbsida, och behöver du veta mer, finns informationen redan där. Det gör att du sparar in mycket värdefull tid.

 

 

Kalibrering av instrument

Även tekniken måste fungera innan du kan göra det egentliga jobbet, oavsett om du jobbar med HPLC eller någon annan metod inom kromatografi. Konfigurering måste göras för att allt ska löpa friktionsfritt på laboratoriet, och det ställer krav på den som hanterar instrument och utrustning. Det är också intressant att ta del av allt som finns på marknaden, olika fabrikat, storlekar och modeller av samma sak. Fördelen med information på en sådan sida på nätet är att all ny kunskap kommer alla till del direkt, så fort ändringen är gjord på hemsidan. Du slipper samla på snabbt inaktuella broschyrer, utan allt du behöver är fullt uppdaterat.

Fler nyheter