Pallar att lasta på

Vid frakt av material så underlättar det om man har något att samla materialet på. Det var så konceptet lastpallar uppkom. Lastpallar är som en hylla där man kan lägga det som ska lagras eller fraktas. För att ytterligare förenkla hanteringen så kan man vid lösgods göra en låda av lastpallen genom att sätta på pallkragar runt om pallen. Dessa pallkragar kan man fästa i varandra på höjden och därigenom göra pallen hur hög man önskar. Det är också vanligt att plasta in pallar för att hålla dem samman och/eller skydda dem mot väder och vind. Plasten man använder heter sträckplast och finns som genomskinlig eller svart. Man drar runt sträckplasten antingen med en handrulle eller så finns det maskiner med en roterande platta som man ställer pallen på.

 

Material och storlekar

Lastpallar har normalt måtten 800*1200mm och är i trä. Det finns något som heter EU-pall och är pallar som håller dessa mått, är tillverkade i rejält trä och har en stämpel. Dessa har ett bra andrahandsvärde och går att sälja efter att de använts. Men pallar finns i alla möjliga storlekar och också som engångspallar av enklare sort, eller till och med i papp, eller som inom matvaruhandeln där det är vanligt med plastpallar som lättare kan rengöras. Pallar av alla dessa slag går att köpa på företag som http://www.pallinvest.se/.

Pall-lyft

Lastpallar flyttas genom nyttjande av någon typ av pall-lyft som har gafflar som passar med underredet på pallen. Dessa pall-lyftar kan antingen vara manuellt dragna eller vara någon typ av maskiner. Det finns ledstaplare som är eldrivna och som man antingen går vid sidan av eller står på och det finns olika typer av truckar, hjullastare med mera som har gafflar så de kan frakta pallar med. Genomgående är att de alla har gafflar som går att höja och sänka.