Medievisuella hjälpmedel

AV-teknik, eller audio visuell teknik, är en teknik som är utvecklad för att vara ett hjälpmedel vid undervisning eller information av något slag. Det kan vara en hel film som en informationsfilm eller reklamfilm, eller det kan vara enbart en förstärkning eller förtydligande för den som presenterar ett ämne eller annat. AV-teknik som projektorer och film har använts i över 50 år i skolor och fler AV hjälpmedel är den gamla hederliga svarta tavlan, blädderblock, bandspelare och den välkända overheadprojektorn. Med utvecklingen har det kommit tv och video och numera finns också en mängd datorbaserade program och tekniker som till exempel Powerpoint.

 

AV på jobbet och hemma

Det som kallas AV-teknik kan installeras och nyttjas i skolor och på företag men det finns även företag som https://www.av-it.se/ som installerar system i villor och fritidshus. På företag kan man installera hela smarta rum där allt redan är på plats redo att koppla upp sig på. Vanligt i dessa rum är skärmar med dockningsstationer för presentatörens dator. Bara att docka, trycka på start och börja. Genom den tekniken kan man också ha kontakt med andra kontor via Skype eller något annat kommunikationssystem. Ett annat hjälpmedel inom AV-teknik som är populärt är en stor touch screen där den före detta svarta tavlan utbytts mot en tryckkänslig skärm.

 

 

Smart hem

När det gäller AV-teknik i hemmet så finns det många möjligheter och ofta kallas detta för det smarta hemmet. På plats eller på distans är det möjligt att se vad som händer hemma och också att interagera med de olika slags smarta apparater som man har installerat i hemmet. Det går till exempel att starta ugnen, stänga av teven, se vem som ringer på dörren och också samtala med denne. Det är helt enkelt endast fantasin som sätter gränserna för de möjligheter som finns med den nya tidens AV-teknik.