Hjälp med familjerätt i Landskrona

29 april 2021 william eriksson

Familjerätt är ett rättsområde inom civilrätt som reglerar familjen och familjemedlemmarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra, men även mot utomstående. Typiska saker som regleras inom familjerätt är arv och vem som ska ärva, vårdnaden av gemensamma barn, skilsmässa och separation, äktenskapsförord och samboavtal och mycket mer.

Genom att upprätta ordentliga avtal och kontrakt med hjälp av en advokat specialiserad på familjerätt kan man ofta undvika många tråkiga och jobbiga konflikter. Att exempelvis skriva ett äktenskapsförord eller testamente kan låta tråkigt, men kan också vara riktigt omtänksamt. 

Om en av makarna dör och denne har barn från tidigare äktenskap har de rätt att med en gång få ut sitt arv. Det kan innebära att kvarvarande maka eller make måste sälja bostaden för att kunna betala ut arvet. Något som hade kunnat undvikas om det funnits ett testamente som sa att bostaden ska ärvas av kvarvarande maka eller make. 

En familjerättsadvokat kan bistå vid vårdnadstvister

Det händer ibland att det vid skilsmässa eller separation uppstår konflikter rörande vårdnaden om gemensamma barn. Sådan konflikter kallas vårdnadstvist på juridiskt språk och är ett komplext område inom familjerätt. Hamnar man i en vårdnadstvist är det viktigt att man som förälder tar hjälp av en skicklig och erfaren familjerättsadvokat. 

Det finns exempelvis advokater specialiserade på familjerätt i Landskrona och som även kan bistå vid andra familjerättsliga ärenden som exempelvis skilsmässor, arv och testamente; https://activaadvokaterna.se/verksamhetsomraden/familjeratt/.

En advokat specialiserad på familjerätt tar vanligtvis betalt per timme. Ofta kan advokaten i förväg bedöma hur stor tidsåtgång ärendet behöver och kan på så vis ge ett ungefärligt pris. Men för att ta tillvara på advokatens tid och juridiska kunskap på bästa sätt gäller det ändå att komma väl förberedd till mötet. Skriv därför ner vad som har hänt i kronologisk ordning och att se till att papper och dokument är ordentligt sorterade.

Fler nyheter