Hitta en ögonspecialist i Stockholm

17 februari 2021 Lily Hansen

En stor andel människor drabbas någon gång av synfel. Vanligast förekommande är översynthet, så kallad hyperopi, vilket innebär att ögats förmåga att registrera på kort avstånd blir sämre. Ungefär åttio procent drabbas av översynthet, av vilka majoriteten får milda problem. Det motsatta synfelet myopi, närsynthet, innebär att ögat ser dåligt på långt håll, men bra på nära håll. Närsynthet är inte lika vanligt som översynthet, då cirka trettio procent av Nordens befolkning drabbas.

Hyperopi och myopi kan behandlas på olika sätt, beroende på hur allvarligt problemet är och patientens övriga omständigheter. Konvexa och konkava linser avhjälper synfelet vid översynthet eller närsynthet, och kan appliceras i form av glasögon, uttagbara linser eller linsimplantat. Uppsök din lokala ögonspecialist i Stockholm för en undersökning om du misstänker att du drabbats av hyperopi eller myopi.

Synproblem hos äldre

Flertalet synfel drabbar oss normalt sett när vi blir äldre, till exempel så kallad ålderssynthet, grå starr och glaukom. Ålderssynthet är i princip detsamma som översynthet, och uppkommer på grund av att linsen i ögat med tiden blir stel, och får svårare att växla mellan registrering på kort och långt håll. Vid grå starr, eller katarakt som det också kallas, uppstår grumliga fält på ögats lins, som blockerar ljuset från näthinnan. Katarakt behandlas ofta genom ett kirurgiskt ingrepp som innebär att den grumliga linsen tas bort och ersätts av en syntetisk lins.

Grön starr innebär att synen gradvis blir sämre på grund av att synnerven skadats. Den vanligaste varianten av grön starr, eller glaukom, gör att vidvinkelseendet påverkas negativt, och på sikt kan sjukdomen leda till blindhet. Det går dock ofta att sakta ned processen genom att trycket i ögat sänks. Trycksänkning kan åstadkommas med hjälp av ögondroppar, men även genom behandling med laser eller andra typer av kirurgiska ingrepp. Ta kontakt med en ögonspecialist om du börjar märka av symptom.

Fler nyheter