Det kan brinna i knutarna utan att elden är lös. Plötsligt kan man stå där och vara i akut behov av Tillfäliga lokaler efter en brand i företaget. Tack och lov är inte alla situationer så dramatiska, även om större lokaler vid expansion, flytt eller tillfällig verksamhet kan vara nog så svåra att hitta på kort