Vid frakt av material så underlättar det om man har något att samla materialet på. Det var så konceptet lastpallar uppkom. Lastpallar är som en hylla där man kan lägga det som ska lagras eller fraktas. För att ytterligare förenkla hanteringen så kan man vid lösgods göra en låda av lastpallen genom att sätta på