I vårt samhälle av idag råder ett slags hypermedvetenhet om kropp och sinne. Den tekniska utvecklingen, med sociala medier och app-psykologer, gör att vi i högre utsträckning har möjlighet att tala öppet eller offentligt om vårt mående. Bekännelsen är alltid bara ett klick bort. När det gäller kroppen finns det till synes gränslös tillgång till