AV-teknik, eller audio visuell teknik, är en teknik som är utvecklad för att vara ett hjälpmedel vid undervisning eller information av något slag. Det kan vara en hel film som en informationsfilm eller reklamfilm, eller det kan vara enbart en förstärkning eller förtydligande för den som presenterar ett ämne eller annat. AV-teknik som projektorer och