Advokat specialiserad på asylrätt i Göteborg

advertorial

Asylrätt är ett rättsområde som reglerar de lagar och regler som gäller för människor från andra länder som flyr och söker sig till Sverige för skydd. Att söka asyl är en mänsklig rättighet och Sverige har undertecknat en konvention om att följa denna lag. Det är en komplex lag och den kan vara svår för en utomstående att tolka, och att förstå vad som gäller. Det finns advokater som är specialiserade på Asylrätt i Göteborg som kan bistå skyddsbehövande personer med deras asylansökan

Då det är alla människors rätt att kunna ansöka om asyl ska ekonomi inte vara ett hinder för om man ska kunna anlita en advokat. Därför har man vanligtvis rätt till ett offentligt biträde. Det betyder att det då är den svenska staten som står för advokatkostnader. Man har alltid rätt att själv välja vilken advokat man vill ha, gör man inget aktivt val får man i stället en advokat utsedd till sig. Då en asylansökan är så pass viktig, och dess utslag har stor påverkan på livet, gör man bäst i att själv välja sin advokat. 

 

 

Advokat som talar flera olika språk

De advokater som är specialiserade på asylrätt har tillgång till tolk och man behöver inte vara orolig för att man inte ska förstå varandra. Idag finns det också många advokater i Sverige som talar flera utomeuropeiska språk och som har stor kunskap i andra länders kulturer. 

Att förstå och ha kunskap om andra länders kulturer är viktigt när det det handlar om personer som exempelvis drabbats av hedersförtryck eller som har annan sexuell läggning. När man träffar advokaten för första gången går man tillsammans i lugn och ro igenom bakgrunden till asylansökan och varför man måste fly. Bäst är att berätta allt och även ta med dokumentation, och sedan låta advokaten sålla bort sådant som är oväsentligt.

Hitta advokat i Helsingborg

Som företagare är det vanligt att man tar hjälp av en advokat vid upprättande av kontrakt och vid andra juridiska frågor. Det kan gälla kompanjonavtal, företagsförsäljning etc. Som privatperson är det däremot inte lika ofta utan mest vid familjerättsliga ärenden som exempelvis vid upprättande av testamente och äktenskapsförord, eller vid en vårdnadstvist eller skilsmässa. 

Eftersom juridik är ett så pass invecklat område gäller det att anlita rätt advokat. De flesta jurister är specialiserade inom ett eller två rättsområden som exempelvis bolagsrätt, familjerätt, arbetsrätt, fastighetsrätt, brottmål etc. Man väljer alltså advokat efter deras specialområde, men advokaten behöver också vara erfaren, i alla fall om det gäller något så komplicerat som en vårdnadstvist eller olika affärsuppgörelser. På de olika advokatbyråernas hemsidor kan man se vilka olika rättsområden de arbetar inom. Där kan man även hitta information om deras olika advokater.

En advokat har alltid tystnadsplikt

En seriös advokat är medlem i advokatsamfundet och följer lagar och regler, men det finns även vissa etiska regler som de måste följa. En advokat har alltid tystnadsplikt mot sin klient och ska först och främst tillvarata dennes intressen. Ett bra sätt att hitta en advokat i Helsingborg kan vara att fråga vänner och bekanta om rekommendationer. Kanske har de varit i en liknande situation och känner till en skicklig advokat? 

Kom väl förberedd till advokaten

När man ringer upp en advokat för första gången brukar man först få redogöra för det som man behöver hjälp med. Det händer att advokater inte kan åta sig vissa uppdrag, men då brukar de istället kunna rekommendera någon annan. Priset för att anlita en advokat är beroende av hur mycket tid som advokaten behöver lägga ner på arbetet. Behöver man exempelvis hjälp med en bodelning eller att skriva kontrakt, kan det därför vara bra att ha alla papper i ordning innan man kommer till advokaten.